beats by dre cheap

Zdravlje u šarenici oka

   U svakodnevnom govoru često povezujemo pogled i stanje duha, a da pri tom uopće ne pomišljamo da takva veza u stvarnosti doista može postojati. Iridologija je prirodna metoda dijagnoze, koja se temelji upravo na toj korespodenciji između pogleda i uma, prije svega, oka i tijela. U šarenici oka može se priličnom jasnoćom pročitati zdravstveno stanje tijela.

    Poput mape
   Temeljna je ideja te metode promatranja u tome da je šarenica, obojeni dio oka, u direktnoj vezi s tijelom.
- Šarenica se tako može usporediti s mapom, na kojoj je moguće odrediti koji se njezini dijelovi slažu s određenim dijelovima našeg organizma. I na njoj, kao na pravoj mapi, postoje obrisi, krugovi i linije, koji tvore zone od kojih se svaka odnosi na jedno mjesto u tijelu.
- Svaki sektor označenje brojkama, poput onih na satu. Svakom dijelu odgovara određeni kvadrat, označen od 1 do 12.
- Na toj se mapi mogu manifestovati znaci koje liječnik-iridolog tumači kao moguće poremećaje na organima koji odgovaraju određenim kvadratima, ali i kao probleme povezane s psihom i emotivnošću. Dakako, tumačenje onog što se promatra nije uopće lako. Ako se jedan od tih znakova, na primjer, nalazi na jednom sektoru šarenice, ali se dijelom zadržava u drugom, moglo bi toznačiti nedostatak i na dva dijela tijela ili na više organa.

    Prstenovi
   Neke škole iridologije dijele šarenicu na sedam prstenova, koji se šire od središta prema rubovima, dok druge smtraju da tih prstenova ima devet.
- Vrlo je važan prvi prsten (krug oko zjenice oka), koji je gotovo u kontaktu sa zjenicom: taj prsten je dobro vidljiv kod zdravih osoba, dok se u osoba s poremećajem taj krug stanjuje, pa čak i nestaje. Taj prsten omogućuje i tumačenje biološke starosti individue, to jest koliko je njezino tijelo doista ostarjelo u odnosu na stvarne godine života.
- Drugi i treči prsten usko su povezani i ukazuju na funkciju želuca, kao i funkciju probavnih organa.
- U šestom prstenu, nazvanom prstenom organa, locirane su projekcije svih organa u tijelu. Kako bi se oni mogli tačno odrediti, prsten je podijeljen na 12 sektora, od kojih svakom pripada po 30 stupnjeva. Takva podjela šarenice uveliko podsjeća na podjelu na satu. Na gornjem se dijelu, na primjer, nalazi sektor glave, koji pokriva tačke od 10 do 2. Na dnu su pak smješteni trbušni organi i noge. Dva sektora sa strane u odnosu su s rukama, toraksom i njihovim pripadajućim organima. Osim toga, svaka je šarenica posebna u odnosu s određenom pripadajućom polovicom tijela. Desna šarenica pomaže u istraživanju organa u desnoj polovici tijela, dok se lijeva odnosi na organe lijeve polovice tijela.

    Dijateze
   Glavna karakteristika iridologije jest sveukupno proučavanje pojedinca. Osim različitih dijelova tijela u obzir se uzimaju i mentalna i emotivna sfera, kao i psihička energija. Iz takve analize proizilazi kompleksno viđenje pacijenta. Ta orijentacija, nazvana još i psihosomatskom, u prvom je redu dobra kod prevencije različitih oboljenja.
- Polazna tačka je podjela na fundamentalnu tipologiju šarenice i poređenje pacijentove šarenice s tim parametrima, kao i s mentalnim karakternim osobama. Tako je moguće otkriti i one tačke koje su kod pacijenta najslabije i na kojima bi se mogla razviti bolest. Takve se tipologije nazivaju "dijatezama"

    Lijekovi po mjeri
   Svaka terapija zavisi o psihološkim predispozicijama pacijenta, kao i disfunkcijama njegova tijela. Stoga liječenje mora biti određeno po mjeri svakog pacijenta ponaosob i ne može se jednom zauvijek isti lijek prepisivati u liječenju istih bolesti, a da se individualne karakteristike pacijenta ne uzimaju u obzir.

    Tretman
- Specijalist iridolog je liječnik poput svih drugih liječnika klasične medicine, no priroda iridologije približava ga tradicionalnom načinu liječenja.
- Svako ko ima ogledalo koje može povećati odraz, teoretski bi se mogao baviti istraživanjem signala na šarenici, ali kompleksnost prave analize tako je velika da su i profesionalci često vrlo oprezni u donošenju konačne dijagnoze. Samo detaljan pregled i pažljiv razgovor s pacijentom može baciti puno svjetlo na određeni problem.
- Analiza se dijeli na dva dijela: rzgovor i pregled šarenice. Potom mogu uslijediti i neki specijalistički pregledi.

    Razgovor
   Na početku liječnik postavlja pitanja kako bi saznao sve o istoriji bolesti pacijenta te o trenutačnim poremećajima, o njihovom trajanju i jačini. Takav pristup omogućuje mu da sastavi anamnezu, to jest individualni profil pacijenta.

    Iridološki pregled
   Pri pregledu šarenice liječnik se koristi i nekim pomagalima: iridoskopom, klasičnim instrumentom koji koriste specijalisti za promatranje šarenice. Ta sprava omogućuje uvećanje od deset puta i posebno osvjetljenje, kako bi se uhvatio i najmanji detalj.
- Neki iridolozi koriste fotografski aparat ili video kameru povezanu s iridoskopom. Fotografije ili filmovi pomažu u praćenju faza ozdravljenja ili pogoršanja bolesti.
- Za vrijeme pregleda liječnik i dalje postavlja pitanja kako bi bolje shvatio ono što promatra.
- Iridološki pregled može trajati od 20 do 60 minuta, ovisno o tipu analize.

    Znakovi i mrlje
   Razmisljamo li o šarenici kao o više-manje makanom tkivu, znakovi koje stručnjaci proučavaju na njoj mogu se usporediti s propadanjem tog tkiva.
- Kad se na određenom dijelu tijela manifestira neki problem, vlakna koja tvore tkivo šarenice razdvajaju se i proizvode prazne međuprostore. U žargonu ti se znaci nazivaju kriptama ili lukovina.
- Znakovi ovalnog oblika (lukovi), slični rasparanom tkivu, ukazuju na oslabljeni organ koji odgovara tom sektoru. Tamnija boja u odnosu na temeljnu boju šarenice može biti korisna u verificiranju progresije tog problema.
- Kad margine lukova postaju gušće i oblikuju romb (to se zove kriptom), to je znak da u tijelu nastupa neki poremećaj. Taj oblik romba često ostaje i nakon potpunog izlječenja pacijenta.
- Na šarenici se mogu pojaviti i obojene mrlje, koje najčešće ukazuju na probleme povezane s nepravilnim načinom prehrane ili s nakupljanjem toksina u tijelu koje ono samo proizvodi. Takve pojave bijelih krpica, sličnih spojenim pahuljama snijega, primjerice na rubu šarenice, označava usporenu limfnu aktivnost (limfna je tekućina čija je osnovna zadaća u čišćenju našeg organizma). Žute mrlje povezuju se s aktivnošću želuca i bubrega.

    Tumačenje boja
   Svaka je šarenica vrsta posebne mape našeg tijela, a podijeljena je na prstenove i sektore na kojima se najlakše može utvrditi povezanost s određenim organima u tijelu.
- Boja je glavna i očita karakteristika oka. Na temelju nje obavlja se prvo razlikovanje osnovnih tipova šarenice i konstitucionalnih predispozicija svake osobe.
- Predispozicija ukazuje na veću osjetljivost lokaliziranu na određene zone i funkcije tijela.
- Osoba sa svijetlom šarenicom ( plavom i sivo-plavom ) u većini se slučajeva pokazuje osjetljivom na dišne organe, nos i grlo, te na urinarnogenitalnom traktu.
- Boje od smeđe do tamnih tonova indiciraju osobe osjetljive u području aktivnosti žlijezda.
- Šarenice miješane boje, poput zelene, predisponirane su promjenama aktivnosti želuca i pankreasa.

Prirodna kozmetika
http://ljepotaa.blogger.ba
18/08/2009 19:56